Kong Hardeknud Trop

Ulve

Yngste afdeling hos De Gule Spejdere er ulvegrenen for de 7-10 årige børn. Ulvekoblet tager udgangspunkt i Kiplings Junglebog, og børnenes ulvenavne og koblets traditioner er inspireret af denne eventyrlige fortælling. Som ulve lærer børnene det mest basale spejderarbejde tilpasset deres niveau, men der er samtidig et stort element af leg i ulvenes aktiviteter. 


Stifinder

Efter ulvetiden er børnene stifindere i to år. Stifinderne finder inspiration i de nordamerikanske indianeres univers, og mange af stifinderstammens traditioner er knyttet hertil. På lejrture overnatter stifinderne i tipier. Det udendørs arbejde hos stifinderne drejer sig i høj grad om opbygning og indretning af lejr samt madlavning over åben ild. 


Spejder

Som 12-årige rykker man op i spejdertroppen, hvor de indgår i en patrulje med andre børn og unge i alderen 12-18 år. Her lærer de mere avancerede spejdermæssige færdigheder. En af de grundlæggende idéer for spejderarbejdet er at børn ledes og oplæres af deres ældre kammerater. Denne idé er fuldt udviklet i spejderpatruljerne, hvor de ældste som patruljeleder (PL) og -assistent (PA) selv planlægger de ugentlige møder og oplæringen af deres yngre kammerater, indenfor de rammer som er afstukket af tropsledelsen.


Pioner

Efter sin tid som tropsspejder bliver man pioner. Som pioner kan man blive udfordret i meget avancerede varianter af spejderarbejdet. Som pioner har man en rigtig spændende tid, hvor man også har mulighed for at fungere som leder i andre grene.


Rover

Når man er for gammel til at være pioner bliver man rover. Som rover har de fleste til formål at give mange af de minder man selv har som spejder tilbage til børnene. Roverne er meget traditionsrige og en utrolig vigtig del af korpset. 

DEL PÅ: