Kong Hardeknud Trop

Spejderarbejdet i De Gule Spejdere er meget alsidigt og det er i denne aldersklasse det rigtigt spændende og egentlige spejderarbejde begynder at ske.

Spejderne arbejder i patruljer, hvilket er et vigtigt element i spejderarbejdet.  Patruljen er ledet af en patruljeleder og -assistent. Det er PL og PA der står for de ugentlige møder og for at træne sine medlemmer i patruljen indenfor de rammer der er afstukket dem af tropslederen.

Kong Hardeknud Trop

Patruljerne er samlet i en trop der er ledet af tropslederen. Tropslederens fornemmeste opgave er at skabe et miljø, hvori patruljerne kan drive godt spejderarbejde, så der er gnist, entusiasme og gåpåmod. Tropslederen er ansvarlig for, at der i spejderarbejdet sikres et fremadskridende program, således at der konstant er udvikling i troppen og af spejderne.

Spejderpatruljen i Kong Hardeknud Trop hedder Skovduer, opkaldt efter en tidligere meget succesfuld patrulje i det gamle danske spejderkorps.
Skovduer arbejder hver uge på at forbedre deres færdigheder, og bliver belønnet med duelighedstegn hvis de opnår særlig viden og erfaring indenfor et område.
Spejdernes duelighedstegn og arbejdsområder fokuseres især på lejrbygning, førstehjælp, naturkender og tovværksarbejde. 

Et vigtigt element i spejderarbejdet er konkurrence. Mange troppe har patruljekonkurrencer, hvor patruljerne dyster mod hinanden over en længere periode. Således kommer spejderne igennem en stor del af stoffet. Som tropspejder er der typisk flere ture og konkurrencer, hvor de vigtigste er Gilwellturen med de andre sjællandske troppe, samt den helt store Landspatruljeturnering.

Vi arbejder næsten altid udenfor, for som vi siger:

Alt indendørs arbejde er forberedelse til udendørs arbejde!

Patruljesammenhold

For at en patrulje skal fungere godt er et godt patruljesammenhold vigtigt. Der skal skabes en fællesskabsfølelse medlemmerne imellem. Patruljearbejdet må godt være omgivet af mystik og en god patrulje har mange patruljesærpræg, traditioner, ritualer, råb, udsmykninger osv. Når den nye spejder rykker op optages han/hun i patruljen ved en spændende cermoni.

Bliv tropspejder

Vi mødes hver torsdag på spejdergrunden mellem klokken 18.30 og 20.30. 
Hvis du har lyst, så kom og prøv at være med på et par møder - vi har altid plads til flere.
For yderligere kontakt:
Tropsleder Rasmus Møller Bech, tlf. 22 90 14 02 eller rasmusmbech-@-gmail.com 

DEL PÅ: