Kong Hardeknud Trop

Hvem er stifinderne?

Hos stifinderne tager vi udgangspunkt i de nordamerikanske indianeres univers, og mange af vore traditioner er knyttet hertil. Stifindergrenen indenfor en gul spejdergruppe kaldes en stamme, og de forskellige stammer har taget navn efter rigtige nordamerikanske indianerstammer. Stammen er inddelt i kobler. Hos Kong Hardeknud Trop har vi i øjeblikket 2 stifinderkobler - Falkene og Ternerne. På de ugentlige møder er der venskabelige konkurrencer mellem de to kobler, hvor stifinderne bliver udfordret færdighedsmæssigt.

Koblerne ledes af en kobbelleder og en kobbelassistent udpeget blandt de ældste af stifinderne. Kobbellederen og -assistenten har en vis myndighed i koblet (i hvert fald så længe de forvalter den fornuftigt), og de får træning i de mest grundlæggende regler for god ledelse. 
Udover ledelse er den klart bedste fordel ved arbejdet i koblerne, at børnene lærer at arbejde sammen og derved løse de udfordringer de står overfor.

Hvad laver stifinderne?

Vore ønsker for stifinderarbejdet er primært, at det skal være spændende og sjovt for børnene. Derudover forsøger vi at træne dem i samarbejde og i at tage hensyn til andre, samtidig med at vi håber at de får nogle praktiske færdigheder med sig, som de kan bruge senere i livet.Stifinderne har stammemøder én gang om ugen - hver torsdag klokken 18.30 - 20.00. Det praktiske arbejde ved stammemøderne er bl. a. bygget op omkring en række duelighedstegn Stifinderne kan erhverve sig duelighedstegn i forbindelse med tilegnelse af viden og færdigheder om emner som naturen, førstehjælp, ildslukning, historie, knob m.m. Dette garnerer vi med traditioner, lege og hyggeligt samvær. En generel regel er, at man prøver at komme udendørs ved hvert møde, medmindre vejret er helt umuligt.

I Stifindergrenen begynder aktiviteterne at blive mere friluftsprægede. På weekendture og sommerlejr laver stifinderne lejrarbejde og laver mad over bål.  

Stifinderne fra alle de gule spejdergrupper mødes til en årlig stifinderturnering, hvor koblerne dyster mod hinanden og skaber venskaber på tværs af landet.

Bliv stifinder

De ugentlige møder finder sted hver torsdag på spejdergrunden mellem 18.30 og 20.00.
Mød op på et møde og se om det er noget for dig eller dit barn. 

DEL PÅ: